img1

O NÁS

Spoločnosť BONUS REAL, s.r.o. bola založená 2. 10. 1995 a na slovenskom trhu vydavateľských a polygrafických služieb je etablovaná viac ako 19 rokov.

Komplexne zabezpečuje a realizuje náročné grafické stvárnenie polygrafických produktov od ich predprípravy až po spracovanie v reprodukčnej a nadväznej fáze spracovania sadzby až po tlač, dokončujúce spracovanie a dodanie konečnému odberateľovi.

Osobitná pozornosť je zameraná na priebežnú kontrolu jednotlivých etáp technologického postupu a jeho kvality, od spracovania plnofarebných reprodukcií vrátane grafických prvkov, cez kontrolu tlačových prvkov na tlačové nosiče, samotnú tlač a rôzne možnosti finálneho spracovania rôznych spoločenských a obchodných produktov. 

V rámci vydavateľských aktivít bola venovaná pozornosť publikačnej činnosti v oblasti beletrie, detskej literatúry a odborných vydaní vedeckej a jazykovej literatúry.

Pri realizovaní našich služieb kooperujeme s významnými printovými firmami na slovenskom trhu.

TECHNOLÓGIE

PREPRESSPrepress

 • elektronická montáž tlačových hárkov, 
 • spracovanie špecializovaných komerčných produktov z hľadiska sadzby, 
 • osvit na ofsetovú platňu (CTP), 
 • kontrolné farebné makety (pre korektúru) 

 

PRESS

 • letáky, pohľadnice, hlavičkový papier 
 • prospekty, plagáty, vizitky 
 • pozvánky, vstupenky, výročné správy, 
 • časopisy, katalógy, kniy
 • periodické a neperiodické tlačoviny, 
 • cenné papiere, doklady a tlačoviny so zvýšenou ochranou 

Hĺbkotlač

Press

 • využitie: vysokonákladová tlač, 
 • výroba: časopisy, katalógy, reklamné tlačoviny, 
 • široký výber tlačových formátov, 
 • vysokorýchlostná a kvalitná tlač a reprodukcia 

Ofsetová rotačná tlač

 • využitie: vysokonákladová tlač, 
 • výroba: časopisy, katalógy, reklamné tlačoviny, 
 • široký výber tlačových formátov, 
 • expresná príprava tlače, 
 • vysokorýchlostná a kvalitná tlač a reprodukcia 

Ofsetová hárková tlač 

 • využitie: nižšia až strednonákladová tlač, 
 • výroba: časopisy, reklamné tlačoviny, obálky časopisov, 
 • vysokokvalitná tlač, spracovanie a produkcia

 

POSTPRESS

Postpress

 • falcovanie, 
 • väzba V1 až V8, 
 • bigovanie
 • perforácia, 
 • číslovanie, 
 • výsek, 
 • lakovanie, 
 • laminovanie, 
 • balenie do strečovej fólie


V rámci štandardných služieb zabezpečujeme dodanie na miesto určenia s ohľadom na povahu zákazky:

 • vlastnou dopravou, 
 • v spolupráci s dopravnými spoločnosťami